« Up!: Feest op de Uithof op vrijdag 1 juni 2012. | Main | Vacature bestuurslid Promotie/PR »
vrijdag
mrt232012

Enquête 

Om de bewonerstevredenheid van het complex te onderzoeken en te ontdekken waar verbetering plaats kan vinden heeft het woonbestuur een enquête aangemaakt. Het woonbestuur verzoekt je graag de enquête in te vullen.

In ruil voor jouw bijdrage maak je kans op een digitale camera ter waarde van €100,-   of één van de twee VVV-bonnen ter waarde van €25,-. De prijzen woorden verloot onder de inzenders. De inzender met het beste idee eveneens een VVV-waardebon ter waarde van €50,-.

Het woonbestuur kan vervolgens met jouw bijdrage, in samenwerking met de SSH, de sociale cohesie, openbare ruimte en leefbaarheid van het complex verbeteren.

 

De enquête is terug te vinden onder de volgende link: Je kan de enquête invullen tot 16 april.


Let op!! Alleen serieus ingevulde enquêtes in combinatie met geldig mailadres maken kans op de prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars van de prijzen worden op de website bekend gemaakt en worden eveneens persoonlijk door het woonbestuur worden benaderd. Per persoon is er maximaal 1 inzending mogelijk.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: vakantie september
    Cambridgelaan - Nieuws - Enqu�te

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>